Služby

Naša spoločnosť poskytuje:

  • Prepravu osobných motorových vozidiel
  • Prepravu rôznorodého tovaru od 0,1 tony do 24 ton
  • Skladovacie priestory na motorové vozidlá o rozlohe 30.000 m2
  • Colno-deklaračné služby cez vlastnú platobnú záruku alebo prostredníctvom partnerskej
  • špedície INTERGRAL COL SERVIS
  • colný sklad s rozlohou 25.000 m2