Vozový park

Náš vozový park tvoria vozidla nie staršie ako 3 roky. Riadia ich zaškolení, zodpovední a spoľahliví
vodiči.